This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Environmental Law
Asked May 17, 2017

Luật Bảo vệ môi trường - Nhập khẩu phế liệu

  • 1 Answer
  • 171 Views

Công ty tôi dự định trong thời gian tới sẽ thực hiện việc nhập khẩu sắt, thép tráng thiếc phế liệu từ Nhật Bản để làm nguyên liệu sản xuất. Xin hỏi luật sư, công ty tôi có được phép thực hiện nhập khẩu phế liệu này hay không? Và các điều kiện cần thiết để thực hiện hoạt động này.

Answer 1

Công ty quý khách được phép nhập khẩu phế liệu là sắt, thép tráng thiếc từ Nhật Bản vào Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2014, Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Phụ lục thuộc Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg. Cụ thể:

            Điều 76. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

1. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

…”

Điều 55. Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

…”

Khi thực hiện việc nhập khẩu phế liệu, công ty quý khách cần đáp ứng các điều kiện về [Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP]:

(i) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

(ii) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

(iii) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

(iv) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

(v) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu;

(vi) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quý khách cần lưu ý, đối với việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là sắt, thép phế liệu, công ty quý khách phải thực hiện ký quỹ với số tiền như sau [Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP]:

            Điều 58. Khoản tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu phải thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu với số tiền được quy định như sau:

a) Khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

b) Khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

c) Khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.