This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh tranh - Bán hàng đa cấp bất chính

  • 1 Answer
  • 229 Views

Anh trai tôi gần đây có tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp của công ty A. Đây là một công ty phân phối mỹ phẩm tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Công ty này quy định, để có thể trở thành thành viên cấp I của mạng lưới phân phối, các phân phối viên phải mua 10 hũ kem hiệu X với giá gốc là 2 triệu đồng, giá phân phối là 3,5 triệu đồng. Nếu thành viên cấp I giới thiệu thêm được 3 thành viên vào mạng lưới (mỗi người này cũng phải mua hàng hóa như trên) thì được hưởng hoa hồng 25% tổng số tiền người này mua sản phẩm và 3 người sau này được xem là thành viên cấp II. Cứ theo nguyên tắc này có thành viên cấp III, cấp IV. Xin hỏi việc bán hàng đa cấp như vậy hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc bán hàng của công ty A trong trường hợp này là không hợp pháp. Bởi lẽ, hành vi của công ty A được xác định là hành vi “bán hàng đa cấp bất chính”, một hình thức của hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà pháp luật nghiêm cấm căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (“Nghị định 42/2014/NĐ-CP năm 2014”), Khoản 9 Điều 39 và Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

Điều 5. Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp

1. Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

...                               

b) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

...”

 “Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dung.

Ngoài ra, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, nếu thành viên cấp I trong công ty A giới thiệu thêm được 03 thành viên vào mạng lưới thì được hưởng hoa hồng 25% tổng số tiền người này mua sản phẩm thì đây chính là hình thức kinh doanh theo mô hình kim tự tháp. Cụ thể, Khoản 10 Điều 3 Nghị định 42/2014/NĐ-CP năm 2014  quy định kinh doanh theo mô hình kim tự tháp là việc tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó thu nhập của người tham gia xuất phát chủ yếu từ việc tuyển dụng người tham gia mới; việc gia hạn hợp đồng của người đã tham gia; phí, tiền đặt cọc hoặc khoản đầu tư của người tham gia trong mạng lưới. Theo đó, đây cũng là một hành vi bị pháp luật cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điểm q Khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.