This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 17, 2017

Luật Cạnh tranh - Đậu xe gây cản trở việc kinh doanh

  • 1 Answer
  • 214 Views

Chị Hường và tôi đều bán cơm từ năm 2014. Tuy nhiên thực tế khách đến quán cơm của tôi ăn đông hơn quán chị ấy. Thấy vậy nên gần đây, chị Hường thường kêu chồng đem chiếc xe tải ở nhà ra đậu ngay trước quán cơm của tôi. Điều này làm cho rất nhiều khách không có chỗ đậu xe nên không ghé quán cơm tôi nữa. Tôi có trao đổi với chị ấy thì chị ấy đưa ra lý do là đường này không cấm đậu xe. Xin hỏi tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi chị Hường đậu xe tải ngay trước quán cơm của quý khách trong trường hợp này là không hợp pháp. Bởi lẽ, hành vi của chị Hường được xác định là hành vi “gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác”, một hình thức của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, căn cứ theo quy định tại Điều 44, Khoản 5 Điều 39, và Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

Điều 44. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

Cấm doanh nghiệp gây rối hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

 “Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dung.

Có thể nhận thấy rằng, chị Hường và quý khách đều là những cá nhân kinh doanh, thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Cạnh tranh 2004. Mặc dù thực tế đường không cấm đậu xe và việc đậu xe ở đoạn đường đó là không sai nhưng nếu như chị Hường đậu xe, việc này rõ ràng sẽ làm cho khách gặp khó khăn trong việc đậu xe và không thể ghé quán cơm của quý khách nữa. Từ đó, việc bán cơm của quý khách sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, quý khách có thể tiến hành khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh và chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

Điều 58. Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

1. Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của Luật này (sau đây gọi chung là bên khiếu nại) có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh.

2. Thời hiệu khiếu nại là hai năm, kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

3. Hồ sơ khiếu nại phải có những tài liệu chủ yếu sau đây:

a) Đơn khiếu nại theo mẫu của cơ quan quản lý cạnh tranh;

b) Chứng cứ về hành vi vi phạm.

4. Bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các chứng cứ đã cung cấp cho cơ quan quản lý cạnh tranh.

Tuy nhiên, khi tiến hành khiếu nại quý khách cần chuẩn bị các chứng cứ chứng minh cho các lập luận của mình để chắc rằng, việc khách hàng không ghé quán cơm quý khách xuất phát từ nguyên nhân chị Hường đậu xe tải cản đường chứ không vì lý do nào khác.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.