This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh tranh - Gièm pha doanh nghiệp khác

  • 1 Answer
  • 1039 Views

Công ty tôi là công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa ô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây một tuần, công ty tôi phát hiện bài viết bêu xấu công ty tôi trên diễn đàn otosaigon.com, cho rằng công ty tôi làm ăn gian dối, chất lượng mang lại không đảm bảo. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh của công ty, doanh thu lập tức bị giảm đến 65% so với trước đó. Sau đó, công ty tôi có điều tra và biết được rằng bài viết đó do công ty A (đối thủ cạnh tranh với công ty tôi) thuê người viết. Xin hỏi Luật sư, công ty tôi có thể khiếu nại công ty A hay không? Công ty A có bị xử phạt gì không?

Answer 1

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty có thể khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh và chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004 vì hành vi của công ty A trong trường hợp này là không hợp pháp. Bởi lẽ, hành vi của công ty A được xác định là hành vi “gièm pha doanh nghiệp khác”, một hình thức của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, căn cứ theo quy định tại Điều 43, Khoản 4 Điều 39, và Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

Điều 43. Gièm pha doanh nghiệp khác

Cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.”

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, việc công ty A thuê người viết bài trên diễn đàn với nội dung cho rằng quý công ty làm ăn gian dối, chất lượng không đảm bảo mà không có bất kỳ chứng cứ, lý lẽ nào sẽ được xác định là hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực về công ty khác. Mặt khác, việc làm này cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh của quý công ty, cụ thể là doanh thu lập tức bị giảm đến 65% so với trước đó. Do đó, với quy định trên, hành vi của công ty A là không hợp pháp.

Xử phạt hành chính đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác

Với hành vi này, công ty A sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chưa rõ hành vi công ty A gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quý công ty được thực hiện chính xác trên phạm vi bao nhiêu tỉnh, thành phố; nên căn cứ theo Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 71/2014/NĐ-CP”) quy định hai mức xử phạt hành chính như sau:

"Điều 31. Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

...

b) Gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

...”

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP, công ty A còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 28 của Nghị định71/2014/NĐ-CP. Cụ thể là:

  • tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm; và
  • buộc cải chính công khai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.