This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh tranh - Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm

  • 1 Answer
  • 360 Views

Tháng 7/2015, công ty tôi nhận thấy nhu cầu xe máy hiệu X của thị trường đang tăng cao. Do đó, công ty tôi có đề nghị doanh nghiệp A (sản xuất độc quyền xe máy nhãn hiệu này) ký hợp đồng mua 350 chiếc xe. Doanh nghiệp A chấp nhận bán 350 chiếc xe hiệu X theo yêu cầu của chúng tôi; tuy nhiên với điều kiện công ty tôi chỉ được bán lại cho khách hàng ở khu vực Đông Nam Bộ. Chúng tôi không đồng ý yêu cầu này. Do đó, doanh nghiệp A đã không chấp nhận giao kết hợp đồng. Xin hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi của doanh nghiệp A có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 12 Luật Cạnh tranh 2004, doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng, doanh nghiệp A là một doanh nghiệp có vị trí độc quyền; do đó, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi của doanh nghiệp A là không hợp pháp. Bởi lẽ, hành vi này được xác định là hành vi "áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua hàng hoá”, một trong những hành vi pháp luật nghiêm cấm đối với doanh nghiệp có vị trí độc quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 14, Khoản 5 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 và Điểm b Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh. Cụ thể:

Điều 14. Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm

Cấm doanh nghiệp có vị trí độc quyền thực hiện hành vi sau đây:

1. Các hành vi quy định tại Điều 13 của Luật này;

...”

Điều 13. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm

Cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi sau đây:

1. Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

2. Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;

3. Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;

4. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;

5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

Điều 30. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng

1. Áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ là việc đặt điều kiện tiên quyết sau đây trước khi ký kết hợp đồng:

a) Hạn chế về sản xuất, phân phối hàng hoá khác; mua, cung cứng dịch vụ khác không liên quan trực tiếp đến cam kết của bên nhận đại lý theo quy định của pháp luật về đại lý;

b) Hạn chế về địa điểm bán lại hàng hóa, trừ những hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng kinh doanh có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;

c) Hạn chế về khách hàng mua hàng hóa để bán lại, trừ những hàng hóa quy định tại điểm b khoản này;

d) Hạn chế về hình thức, số lượng hàng hoá được cung cấp.

2. Buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng là hành vi gắn việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng với việc phải mua hàng hoá, dịch vụ khác từ nhà cung cấp hoặc người được chỉ định trước hoặc thực hiện thêm một hoặc một số nghĩa vụ nằm ngoài phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng.

Với quy định trên, do xe máy hiệu X không thuộc danh mục mặt hàng kinh doanh có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật nên việc công ty A chỉ đồng ý bán cho quý công ty 350 chiếc xe hiệu X với điều kiện quý công ty chỉ được bán lại cho khách hàng ở vùng Đông Nam Bộ là việc doanh nghiệp có vị trí độc quyền áp đặt điều kiện hạn chế về địa điểm bán lại hàng hóa.

Trong trường hợp này quý công ty có thể tiến hành khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh và chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004. Quý khách cần chú ý đến thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh là hai năm, kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện [khoản 2 Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.