This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh Tranh - Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới

  • 1 Answer
  • 614 Views

Công ty A là một công ty sản xuất và kinh doanh nước giải khát, có thị phần trên thị trường liên quan là 35%. Công ty A có giao kết hợp đồng đại lý độc quyền với một số đại lý ở địa phương; đồng thời, các đại lý này cũng sẽ được hưởng thù lao đại lý theo thỏa thuận. Gần đây, công ty tôi được thành lập, cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước giải khát trong cùng địa bàn với công ty A. Tuy nhiên, khi tìm kiếm đối tác để phân phối sản phẩm, hầu hết các đại lý đều từ chối ký hợp đồng với công ty tôi. Tôi xin hỏi luật sư việc công ty A giao kết hợp đồng đại lý độc quyền có đúng với quy định của pháp luật không?

Answer 1

Theo thông tin quý công ty cung cấp, vì công ty A có thị phần 35% trên thị trường liên quan nên công ty A được xác định là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

“Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.”

Trong trường hợp này, việc công ty A đã giao kết hợp đồng độc quyền với các đại lý ở địa phương gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của quý công ty được xem là hành vi “ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới”, một hình thức của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004:

Điều 13. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm

Cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi sau đây:

6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.”

Cụ thể, Khoản 1 Điều 31 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014”) có quy định, ngăn cản việc gia nhập thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới là hành vi “yêu cầu khách hàng của mình không giao dịch với đối thủ cạnh tranh mới.”

Như vậy, hành vi của công ty A được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Quý công ty có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh yêu cầu giải quyết để bảo vệ quyền lợi của quý công ty, thời hiệu khiếu nại là hai (02) năm kể từ ngày công ty A có hành vi vi phạm [ngày giao kết hợp đồng đại lý độc quyền], căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004:

Điều 58. Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

1. Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của Luật này (sau đây gọi chung là bên khiếu nại) có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh.

2. Thời hiệu khiếu nại là hai năm, kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

3. Hồ sơ khiếu nại phải có những tài liệu chủ yếu sau đây:

a) Đơn khiếu nại theo mẫu của cơ quan quản lý cạnh tranh;

b) Chứng cứ về hành vi vi phạm.

4. Bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các chứng cứ đã cung cấp cho cơ quan quản lý cạnh tranh.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh;
  • Nghị định 116/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.