This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh tranh - Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

  • 1 Answer
  • 273 Views

Năm 2015, công ty A khi tiến hành quảng cáo trên tivi đã so sánh giữa chất lượng nệm do công ty này sản xuất với hai loại nệm mút xốp và nệm lò xo. Công ty A không sản xuất hai loại nệm này và cũng không trực tiếp gọi tên doanh nghiệp tôi trong quảng cáo. Tuy nhiên, trên thị trường thời điểm bây giờ, chỉ có duy nhất doanh nghiệp tôi sản xuất chúng. Do đó, ai cũng hiểu công ty A đang so sánh sản phẩm của họ với sản phẩm của chúng tôi. Xin hỏi Luật sư, theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp tôi có thể khởi kiện công ty A vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh được không?

Answer 1

Cạnh tranh không lành mạnh

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi quảng cáo bằng cách so sánh chất lượng nệm của công ty A trong trường hợp này là không hợp pháp. Bởi lẽ, hành vi của công ty A được xác định là hành vi “quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh hành”, một hình thức của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 45, Khoản 6 Điều 39, và Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

Điều 45. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo sau đây:

1. So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác;

...”

Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật này bao gồm:

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

Có thể nhận thấy rằng, các loại nệm do công ty A sản xuất và nệm mút xốp, nệm lò xo do quý công ty sản xuất đều là những hàng hóa cùng loại và có thể thay thế lẫn nhau. Trong trường hợp này, dù công ty A đã không chỉ đích danh quý công ty trong quảng cáo nhưng chắc chắn ai cũng có thể biết rằng loại nệm mút xốp và nệm lò xo công ty A nhắc đến là của quý công ty; bởi lẽ, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, tại thời điểm quảng cáo diễn ra, chỉ có quý công ty sản xuất loại nệm này. Do đó, quý doanh nghiệp có thể tiến hành khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh và chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 58 Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể:

“Điều 58. Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

1. Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của Luật này (sau đây gọi chung là bên khiếu nại) có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh.

2. Thời hiệu khiếu nại là hai năm, kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

3. Hồ sơ khiếu nại phải có những tài liệu chủ yếu sau đây:

a) Đơn khiếu nại theo mẫu của cơ quan quản lý cạnh tranh;

b) Chứng cứ về hành vi vi phạm.

4. Bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các chứng cứ đã cung cấp cho cơ quan quản lý cạnh tranh.

Tuy nhiên, khi tiến hành khiếu nại quý doanh nghiệp nên chuẩn bị các chứng cứ chứng minh cho các lập luận của mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.