This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Competition Law
Asked May 10, 2017

Luật Cạnh Tranh - Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa

  • 1 Answer
  • 789 Views

Tháng 6/2016, công ty tôi và hai công ty A, B (cùng kinh doanh trong lĩnh vực hàng nội thất, có tổng thị phần trên thị trường liên quan là 68%) thống nhất cùng tăng giá bán đối với các mặt hàng đồ gỗ thêm 10% so với giá thị trường. Tôi xin hỏi Luật sư việc làm của chúng tôi có hợp pháp hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, (i) thị phần kết hợp của quý công ty, công ty A và công ty B là 68%; (ii) quý công ty thống nhất cùng công ty A và công ty B tăng giá bán đối với các mặt hàng đồ gỗ nội thất thêm 10% so với giá thị trường. Do đó, hành vi này được xem là hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, và bị cấm theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành,cụ thể căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2004:

Điều 8. Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:

1. Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.”

Điều 9. Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

2. Cấm các thoả thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 của Luật này khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.”

Cụ thể, Khoản 2 Điều 14 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014”) có quy định thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp là việc thống nhất cùng hành động dưới hình thức “tăng giá hoặc giảm giá ở mức cụ thể.”

Như vậy, thỏa thuận của quý công ty và hai công ty trên đã vi phạm quy định của pháp luật cạnh tranh. Từng công ty có thể bị phạt đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện thỏa thuận căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 71/2014/NĐ-CP”):

Điều 8. Hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp

1. Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên đối với một trong các hành vi sau đây;

b) Thỏa thuận tăng giá hoặc giảm giá ở mức cụ thể.”

Ngoài ra, quý công ty còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 71/2014/NĐ-CP:

  • Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;
  • Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh;
  • Nghị định 116/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.