This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật chứng khoán – Hoạt động của công ty chứng khoán

 • 1 Answer
 • 236 Views

Đầu năm nay, nhận thấy thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu phục hồi nên tôi cùng 2 người bạn của mình muốn cùng nhau thành lập công ty cổ phần chứng khoán Hoàn Mỹ. Các thành viên chúng tôi đã đồng ý góp vốn tổng cộng là 160 tỷ. Cho tôi hỏi liệu công ty chứng khoán Hoàn Mỹ của chúng tôi có được tiến hành tất cả các hoạt động của một công ty chứng khoán không thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 60 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), thì công ty chứng khoán sẽ được thực hiện một, hoặc một số, hoặc toàn bộ các nghiệp vụ sau:

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và/hoặc
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Pháp luật quy định cụ thể vốn pháp định của từng hoạt động nghiệp vụ chứng khoán, theo đó, để được thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán nhất định, công ty chứng khoán của quý khách phải thỏa mãn yêu cầu về vốn pháp định được quy định tại Điều 71Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015”), cụ thể như sau:

 • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;
 • Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam; và
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.
 • Trong vụ việc này, số vốn mà quý khách cùng bạn của quý khách góp được là 160 tỷ đồng Việt Nam. Do đó, công ty chứng khoán Hoàn Mỹ của quý khách có thể thực hiện một, hoặc một số các nghiệp vụ sau: (i) môi giới chứng khoán, (ii) tự doanh chứng khoán và (iii) tư vấn đầu tư chứng khoán.

  Ngoài những nghiệp vụ chứng khoán nêu trên, công ty chứng khoán của quý khách còn được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VBQH năm 2013.

  [Khoản 3 Điều 60 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VBQH năm 2013]

  “Điều 60. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

  3.[25] Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010

  Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.