This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Người hành nghề chứng khoán

  • 1 Answer
  • 302 Views

Tôi vào làm việc với chức danh nhân viên tại công ty chứng khoán Hoàn Mỹ từ năm 2006, và được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán được 3 năm nay. Trong quá trình môi giới chứng khoán, tôi có mở tài khoản tại công ty chứng khoán Hoàn Mỹ và công ty chứng khoán Hoàn Cầu để đầu tư chứng khoán. Một vài người bạn trong ngành của tôi nói tôi không thể thực hiện việc đầu tư chứng khoán như vậy. Cho tôi hỏi hành vi của tôi là đúng hay trái luật thưa luật sư?

Answer 1

Vấn đề đầu tiên cần được xác định là quý khách đã được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại công ty chứng khoán, như vậy theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán (“Thông tư 197/2015/TT-BTC”), quý khách được xác định là người hành nghề chứng khoán.

[Khoản 1 Điều 2 Thông tư 197/2015/TT-BTC]

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

Trong vụ việc này, quý khách đã có hành vi mở tài khoản để giao dịch chứng khoán tại chính công ty quý khách đang hành nghề chứng khoán – công ty Hoàn Mỹ và ở một công ty chứng khoán khác là công ty Hoàn Cầu. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 197/2015/TT-BTC năm 2015”), quyền mở tài khoản chứng khoán của người hành nghề chứng khoán phụ thuộc vào việc công ty chứng khoán nơi người hành nghề chứng khoán làm việc có là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán không. Theo đó:

  • Nếu công ty chứng khoán Hoàn Mỹ là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, thì quý khách chỉ được quyền mở tài khoản để giao dịch chứng khoán cho mình tại chính công ty chứng khoán mình đang làm việc, tức công ty chứng khoán Hoàn Mỹ.
  • Nếu công ty chứng khoán Hoàn Mỹ không là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, thì quý khách có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán không chỉ ở công ty chứng khoán mình đang làm việc mà còn ở các công ty chứng khoán khác.

[Khoản 2 Điều 15 Thông tư 195/2015/TT-BTC]

“Điều 15. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

2. Người hành nghề chứng khoán đang làm việc cho công ty chứng khoán chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình tại chính công ty chng khoán nơi mình làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán đó không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.

Do lượng thông tin của quý khách cung cấp còn hạn chế nên chúng tôi chưa biết công ty chứng khoán Hoàn Mỹ - nơi quý khách đang làm việc đã là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán chưa để có thể tư vấn cụ thể hơn trong trường hợp của quý khách, do đó quý khách có thể tham khảo hai trường hợp chúng tôi vừa nêu để xác định việc tạo tài khoản chứng khoán của mình là đúng hay trái quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.