This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 • 1 Answer
 • 243 Views

Ông Hòa là quyền Trưởng phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Y. Ông có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống phần mềm trên hệ thống máy tính của công ty. Với việc quản lý này, ông Hòa có thể can thiệp vào hệ thống bút toán thanh toán trong việc mua bán chứng khoán hàng ngày. Cụ thể, ông Hòa đã sử dụng dịch vụ bảo lãnh tiền mua, ứng trước tiền mua, ứng trước tiền bán chứng khoán và Công ty chứng khoán Y là bên đứng ra thanh toán khoản tiền mua chứng khoán cho ông với Trung tâm thanh toán, lưu ký bù trừ ngay sau khi lệnh mua khớp. Tuy nhiên, sau đó ông không thanh toán lại cho Công ty chứng khoán Y theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối là xóa, chỉnh sửa, chèn bút toán thanh toán tiền mua chứng khoán, nhập khống tiền vào tài khoản, chèn hoàn ứng giả trên các tài khoản trên để chiếm đoạt của Công ty số tiền gần 7,5 tỷ đồng. Xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, ông Hòa sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, ông Hòa sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bởi lẽ, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999 quy định:

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Với quy định trên, đồng thời dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng hành vi của ông Hòa đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể:

 • Về mặt khách thể của tội phạm

Quan hệ xã hội bị xâm phạm ở đây là quyền sở hữu tài sản của người khác.

 • Về mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài yếu tố khách quan. Trong trường hợp này:

 • Hành vi trái pháp luật
 • Trên thực tế đã xảy ra hành vi trái pháp luật đến tài sản của Công ty, cụ thể là ông Hòa đã sử dụng dịch vụ bảo lãnh tiền mua, ứng trước tiền mua, ứng trước tiền bán chứng khoán và Công ty chứng khoán Y là bên đứng ra thanh toán khoản tiền mua chứng khoán cho ông với Trung tâm thanh toán, lưu ký bù trừ ngay sau khi lệnh mua khớp. Tuy nhiên, sau đó ông không thanh toán lại cho Công ty theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối là xóa, chỉnh sửa, chèn bút toán thanh toán tiền mua chứng khoán, nhập khống tiền vào tài khoản, chèn hoàn ứng giả trên các tài khoản trên để chiếm đoạt tiền của Công ty.

 • Về hậu quả nguy hiểm cho xã hội
 • Số tiền chiếm đoạt của Công ty lên đến gần 7.5 tỷ đồng

 • Về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội
 • Hành vi trái pháp luật xảy ra trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội về mặt thời gian và hành vi trái pháp luật phải chứa đựng khả năng làm phát sinh hậu quả nguy hiểm. Trong trường hợp này, chính các hành vi gian dối của ông Hòa đã dẫn đến thiệt hại về tài sản cho Công ty.

  • Mặt chủ quan của tội phạm

  Đây là lỗi cố ý trực tiếp theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự 1999, bởi vì ông Hòa nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hành vi của mình có thể gây thiệt hại cho Công ty nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Cụ thể:

  Điều 9. Cố ý phạm tội

  Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

  1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quảcủa hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra;

   2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

  • Về chủ thể của tội phạm

  Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, ông Hòa được xác định là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 1999 và có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ.

  Theo đó, khi có đầy đủ căn cứ để ông Hòa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này, ông Hòa sẽ bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định  tại Điểm a Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.