This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Xử phạt đối với hành vi mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng chứng khoán

  • 1 Answer
  • 218 Views

Dựa trên kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả xác minh của Cơ quan công an, một thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty tôi (ông Bắc) vừa bị xác định có hành vi sử dụng 3 tài khoản để giao dịch với mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu A. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào?

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, việc sử dụng 03 tài khoản để giao dịch với mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu A của ông Bắc là hành vi bị cấm. Cụ thể, Khoản 4 Điều 9 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định:

Điều 9. Các hành vi bị cấm

4. Thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác để thao túng giá chứng khoán.

…”

Theo đó, với hành vi này, ông Bắc sẽ bị phạt tiền từ  500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng theo như quy định tại Khoản 36 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (“Nghị định 145/2016/NĐ-CP  năm 2016”) và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP năm 2016. Cụ thể:

[Khoản 36 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP năm 2016]

“36. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

2. Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng đối với hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

…”

[Khoản 1 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP năm 2016]

Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:

b) Phạt tiền;

  Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đối với tổ chức; cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.