This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Công ty chứng khoán cho người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị vay tiền

  • 1 Answer
  • 329 Views

Tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán X. Tháng 9/2016, em trai tôi có nhu cầu vay một khoản tiền để đầu tư vào lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Để cho tiện, em trai tôi có dự định sẽ vay Công ty tôi. Xin hỏi pháp luật hiện hành có cho phép điều này không?

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, em trai quý khách không thể vay tiền của quý công ty, cụ thể là Công ty cổ phần chứng khoán X. Bởi lẽ, Khoản 13 Điều 26 Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định:

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:

Điều 43. Hạn chế cho vay

3. Công ty chứng khoán không được cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với Chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị công ty chứng khoán bổ nhiệm và người có liên quan của những đối tượng nêu trên.

…”

Theo đó, Điểm a Khoản 34 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định:

34. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;

…”

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý khách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán X. Do đó, với quy định trên, em trai quý khách với tư cách là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được phép thực hiện việc vay tiền dưới bất kỳ hình thức nào với Công ty này. Trong trường hợp nếu Công ty cho em quý khách vay tiền, Công ty sẽ bị phạt tiền từ

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.