This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Đầu tư chéo

  • 1 Answer
  • 174 Views

Hiện tại tôi đang sỡ hữu 130.000 cổ phần phổ thông của ngân hàng thương mại X (chiếm 1.23% vốn điều lệ của ngân hàng này). Theo một nguồn tin nội bộ tôi được biết sắp tới ngân hàng X sẽ thực hiện việc tái cơ cấu nội bộ của công ty và phát hành thêm cổ phiếu. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư cổ phiếu ở ngân hàng X; tuy nhiên, khả năng tài chính của tôi không đảm bảo nên tôi có dự định sẽ dùng số cổ phần hiện có của mình ở ngân hàng X đi vay tiền ở ngân hàng Y để đầu tư. Cho tôi hỏi dự định của tôi có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Answer 1

Trong vụ việc này, nhằm phục vụ nhu cầu tái đầu tư vốn tại ngân hàng thương mại X, quý khách có dự định sẽ yêu cầu ngân hàng Y cấp tín dụng dựa trên cơ sở nhận tài sản đảm bảo bằng số cổ phiếu của quý khách tại ngân hàng X. Hành vi nêu trên của quý khách còn được gọi dưới thuật ngữ “đầu tư chéo”, hành vi này có thể gây ra những tác hại cho nền kinh tế khi tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng, làm việc phân bổ nguồn lực tài chính chưa hiệu quả. Pháp luật ngân hàng hiện hành đã quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, đây là một trong những trường hợp ngân hàng không được phép cấp tín dụng cho khách hàng.

[Khoản 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2010]

“Điều 126. Những trường hợp không được cấp tín dụng

6. Tổ chức tín dụng không được cho vay để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở nhận tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp.”

Như vậy, theo quy định trên dự định yêu cầu ngân hàng Y cấp tín dụng trên cơ sở nhận đảm bảo bằng cổ phiếu của ngân hàng thương mại X nhằm tái đầu tư ở ngân hàng này của quý khách là dự định không phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.