This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Hạn chế của Ngân hàng giám sát

  • 1 Answer
  • 341 Views

Tôi là một trong những thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP X vốn được thành lập từ năm 2000 tại Đà Nẵng. Ngân hàng tôi là Ngân hàng giám sát của Công ty đầu tư chứng khoán Bách Việt từ tháng 3/2016. Sắp tới tôi có ý định mua một xe ô tô Camry thuộc sở hữu của Công ty Bách Việt. Tôi có tham khảo ý kiến từ nhiều bạn bè, tuy nhiên có người nói rằng tôi hoàn toàn có thể mua được, có người lại nói là không. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật, liệu tôi có được thực hiện ý định này hay không?

Answer 1

Khoản 1 Điều 98 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định, ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng X (Ngân hàng giám sát của Công ty đầu tư chứng khoán Bách Việt), quý khách không thể đứng ra mua xe ô tô của Công ty đầu tư chứng khoán Bách Việt. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 99 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

Điều 99. Hạn chế đối với ngân hàng giám sát

2. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán không được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.