This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện nghĩa vụ

  • 1 Answer
  • 204 Views

Tháng 05/2016 tôi có ký hợp đồng mua bán tài sản với công ty trách nhiệm hữu hạn X, đối tượng hợp đồng là 1500 cổ phiếu phổ thông ở công ty bảo hiểm AAA. Theo Điều 3 của hợp đồng mua bán, trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết, tôi phải thực hiện thủ tục sang tên chủ sỡ hữu cho công ty X và công ty có nghĩa vụ thanh toán số tiền là 500 triệu đồng cho tôi. Tuy nhiên đến giữa tháng 06/2016, tôi biết tin công ty X đã nộp đơn xin mở thủ tục phá sản và được Tòa án chấp nhận mở thủ tục phá sản, đồng thời tài sản còn lại của công ty không đủ để thanh toán hợp đồng này. Trong trường hợp này tôi có quyền hủy bỏ hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình không thưa luật sư?

Answer 1

Trong vụ việc này, giữa quý khách và công ty X đã ký kết với nhau hợp đồng mua bán 1.500 cổ phiếu phổ thôngở công ty bảo hiểm AAA. Theo đó, các bên có các quyền và nghĩa vụ đối ứng nhau; cụ thể là trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, quý khách phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng số cổ phần trên cho công ty X, đồng thời công ty X phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho quý khách. Tuy nhiên, mặc dù chưa đến hạn thực hiện nghĩa vụ nhưng công ty đã có động thái yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản. Theo quy định tại Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015, nếu bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình làm bên có quyền không thể đạt được mục đích thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

[Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015]

“Điều 425. Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Như vậy trong trường hợp này, dù theo hợp đồng ký kết giữa quý khách và công ty X, công ty X có thời hạn ba tháng kể từ ngày giao kết để thực hiện việc thanh toán cho quý khách. Tuy nhiên, trong thời hạn này công ty X đã có hành vi nộp đơn xin mở thủ tục phá sản, điều này thể hiện việc công ty X đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Và như vậy quý khách có thể dựa vào căn cứ này để áp dụng quy định tại Điều 425 yêu cầu tòa án hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa quý khách và công ty X nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.