This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  • 1 Answer
  • 161 Views

Đầu năm 2016, tôi có mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán Á Châu, thời gian đầu tham gia giao dịch, tôi cùng các nhà đầu tư khác được cung cấp khá chi tiết về tình hình hoạt động của công ty. Tháng 7/2016 trong một cuộc họp các nhà đầu tư, ông A – chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán Á Châu thông báo bằng văn bản cho chúng tôi công ty đang tiến hành sát nhập với một công ty nước ngoài và sắp xong thủ tục nên giá cổ phiếu của công ty sẽ có xu hướng tăng nên khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty Á Châu. Tin tưởng thông tin của ông A, tôi đã phải vay mượn để đầu tư thêm 120.000 cổ phiếu. Tuy nhiên sau đó không lâu giá cổ phiếu của công ty Á Châu giảm mạnh và mất khả năng thanh khoản. Trong đợt mua cổ phiếu này, tôi đã bị thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra tôi còn được biết thông tin sát nhập mà ông A đưa ra tại cuộc họp là hoàn toàn bịa đặt, chủ yếu nhằm cứu giá chứng khoán của công ty. Cho tôi hỏi với hành vi như trên, ông A sẽ bị xử lý như thế nào theo pháp luật?

Answer 1

Trong vụ việc này, với các tình tiết mà quý khách cung cấp, sau khi phân tích các hành vi và đánh giá những tình tiết được cung cấp, chúng tôi cho rằng hành vi của ông A có thể thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành “Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che dấu sự thật trong hoạt động chứng khoán” được quy định tại Điều 181a Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể như sau:

 Về khách thể của tội phạm

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán xâm phạm chế độ quản lý kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về mặt khách quan của tội phạm

Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán do Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC”), tội phạm cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán được thể hiện ở hành vi người phạm tội đã công bố thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán, công bố thông tin không đúng với các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, hồ sơ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Trong vụ việc này, ông A với vai trò là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đã công bố thông tin công ty đang tiến hành sát nhập với một công ty nước ngoài và sắp xong thủ tục nên giá cổ phiếu của công ty sẽ có xu hướng tăng, thông tin này là sai sự thật, không đúng với tình hình thực tế của công ty.

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch là tội phạm có cấu thành vật chất nên hậu quả là dấu hiệu bắt buộc. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, vì dựa vào các thông tin do ông A cung cấp mà quý khách đã thực hiện việc đầu tư chứng khoán của công ty Á Châu, dẫn đến thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC, thì thiệt hại về vật chất với số tiền gần 2 tỷ đồng của quý khách được xem là gây hậu quả nghiêm trọng.

Về mặt chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán là chủ thể đặc biệt: Ngoài hai dấu hiệu là có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì còn phải là những người được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC.

Trong trường hợp này, ông A là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty nên đã thỏa mãn dấu hiệu chủ thể của tội phạm này.

Về mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Ông A nhận thức rõ hành vi công bố thông tin sai lệch của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn mong muốn hoặc bỏ mặc cho hậu quả đó xảy ra.

Như vậy, với việc gây hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ông A có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo cấu thành tội phạm ở Khoản 1 Điều 181b Bộ luật Hình sự 1999, theo đó ông A có thể bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tại không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.