This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Tội thao túng giá chứng khoán

  • 1 Answer
  • 188 Views

Tôi làm nhân viên môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán Bảo Minh (công ty niêm yết trên sàn chứng khoán) đã được hơn 5 năm. Trong quá trình làm việc ở công ty, tôi biết được ông A, hiện là giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đã có hành vi sau: Từ khoảng tháng 05/2014, ông A đã trực tiếp mở tài khoản và mượn tư cách pháp nhân và danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân là người nhà, người thân và bạn của A mở hơn 15 tài khoản tại các công ty chứng khoán để tiến hành giao dịch mua, bán cổ phiếu công ty Bảo Minh, ông A mở các tài khoản trên để tiến hành các giao dịch ảo, làm tăng tính thanh khoản, tăng giá và tạo giá trị ảo cho cổ phiếu công ty Bảo Minh. Hiện tại đã có hơn 10 nhà đầu tư tố cáo hành vi trên của ông A vì đã gây cho họ thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Công an đang tiến hành xác minh làm rõ, cho tôi hỏi với hành vi như trên ông A có thể bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Answer 1

Trong vụ việc này, với các tình tiết mà quý khách cung cấp, sau khi phân tích các hành vi và đánh giá những tình tiết được cung cấp, chúng tôi cho rằng hành vi của ông A có thể thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành “Tội thao túng giá chứng khoán” được quy định tại Điều 181c Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể như sau:

Về khách thể của tội phạm

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán xâm phạm chế độ quản lý kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi thao túng giá chứng khoán, hành vi này có thể được thể hiện dưới các hình thức:

  • Thông đồng trong giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả như: thông đồng với nhau sử dụng nhiều tài khoản liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; thông đồng với nhau liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường…
  • Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán.

Trong vụ việc này, anh A đã có hành vi mở tài khoản và mượn tư cách pháp nhân và danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân là người nhà, người thân và bạn của A mở hơn 15 tài khoản tại các công ty chứng khoán để tiến hành giao dịch mua, bán cổ phiếu công ty Bảo Minh. Hành vi của anh A nhằm tạo ra cung, cầu giả trên thị trường chứng khoán, làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán.

Tội thao túng giá chứng khoán có cấu thành vật chất. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội có một trong các hành vi trên gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, hành vi của anh A trong trường hợp này đã làm thiệt hại cho hơn 10 nhà đầu tư với số tiền gần 2 tỷ đồng. Con số này được coi là đã gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán do Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC”).

Về chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội thao túng giá chứng khoán là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Về mặt chủ quan của tội phạm

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.