This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Chức năng kinh doanh của văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty chứng khoán nước ngoài

  • 1 Answer
  • 266 Views

Công ty tôi là một công ty chứng khoán tại Mỹ. Để mở rộng phạm vi hoạt động, công ty tôi mong muốn mở một văn phòng đại diện ở Việt Nam để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán. Xin hỏi luật sư, công ty tôi có được làm như vậy không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, với tư cách là một công ty chứng khoán tại Mỹ, quý công ty không thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán. Bởi lẽ, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 78 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định:

Điều 78. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

4. Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm một, một số hoặc toàn bộ nội dung sau đây:

a) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

b) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam;

c) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài với các tổ chức kinh tế của Việt Nam;

d) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tài trợ tại Việt Nam.

5. Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán.

…”

Theo đó, môi giới chứng khoán là một trong những hoạt động kinh doanh chứng khoán. Bởi lẽ, Khoản 19 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quy định, kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Do đó, quý công ty không thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện hoạt động này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.