This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Công ty chứng khoán cho khách hàng vay tiền

  • 1 Answer
  • 153 Views

Tháng 9/2016, tôi có mở tài khoản tại công ty chứng khoán X. Ngày 18/3/2017, giữa công ty và tôi có thỏa thuận về việc công ty X đồng ý cho tôi vay tiền để mua chứng khoán. Hàng tháng tôi có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ cho công ty X là 1,5%/tháng trên tổng số tiền được hỗ trợ. Một số bạn bè biết được thì cho rằng hợp đồng giữa tôi và công ty X là vi phạm pháp luật. Xin hỏi Luật sư điều này có đúng không? Nếu vậy, chẳng may bị phát hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay hành vi công ty chứng khoán X đồng ý cho quý khách vay tiền có hợp pháp hay không. Bởi lẽ, Khoản 13 Điều 26 Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định:

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:

Điều 43. Hạn chế cho vay

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này, công ty chứng khoán không được cho vay tiền, chứng khoán dưới mọi hình thức.

2. Công ty chứng khoán không được dùng tiền, tài sản của công ty hoặc của khách hàng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba.

3. Công ty chứng khoán không được cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với Chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị công ty chứng khoán bổ nhiệm và người có liên quan của những đối tượng nêu trên.

4. Công ty chứng khoán đã được thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định pháp luật được cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán dưới hình thức giao dịch ký quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Công ty chứng khoán được cho vay chứng khoán để sửa lỗi giao dịch, hoặc cho vay để thực hiện các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, với quy định trên, nếu như công ty chứng khoán X đã được phép thực hiện giao dịch ký quỹ và công ty cho quý khách vay tiền mua chứng khoán dưới hình thức giao dịch ký quỹ thì việc làm này là hoàn toàn hợp pháp. Ngược lại, nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì việc làm của công ty chứng khoán là không hợp pháp.

Lúc này, hợp đồng vay tiền của quý khách và công ty chứng khoán X nhiều khả năng sẽ bị Tòa án tuyên là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015. Điều này dẫn đến hệ quả tất yếu được quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015, đó là hai bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Cụ thể:

[Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015]

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng”.

 [Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015]

Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.”

Mặt khác, trong trường hợp này, công ty chứng khoán X còn bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 21 Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.