This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán

 • 1 Answer
 • 443 Views

Tôi, bạn tôi (ông Hoàng) có ý định tháng 5/2017 tới đây sẽ cùng nhau thành lập một công ty đầu tư chứng khoán X trên địa bàn Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Xin hỏi Luật sư pháp luật có đặt ra những điều kiện gì để thành lập loại công ty này? Sau này khi công ty phát triển, tôi có thể thành lập chi nhánh tại quận, huyện khác hay không?

Answer 1

Điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 96 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán. Theo đó, công ty đầu tư chứng khoán bao gồm công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 227/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 227/2012/TT-BTC năm 2012”).

Để tiến hành hoạt động thành lập công ty đầu tư chứng khoán, quý khách phải thỏa mãn các điều kiện nhất định theo như tại Khoản 1 Điều 97 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013. Cụ thể:

 • Có vốn tối thiểu là năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam; và
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và nhân viên quản lý có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư.
 • Ngoài ra, để quá trình hoạt động diễn ra hợp pháp, công ty đầu tư chứng khoán của quý khách còn phải tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 97 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013, bao gồm:

  • Các hạn chế đầu tư quy định tại Điều 92 của Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013;
  • Các nội dung liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013;
  • Các nghĩa vụ của công ty đại chúng quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013; và
  • Toàn bộ tiền và tài sản của công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại một ngân hàng giám sát.

  Thành lập chi nhánh của công ty đầu tư chứng khoán tại các quận, huyện khác

  Về vấn đề thành lập chi nhánh của công ty đầu tư chứng khoán tại các quận, huyện khác thuộc TP. Hồ Chí Minh trong trường hợp sau này công ty phát triển, pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép quý khách thực hiện điều này. Bởi lẽ, Khoản 5 Điều 3 Thông tư 227/2012/TT-BTC quy định:

  Điều 3. Các quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán

  5. Công ty đầu tư chứng khoán không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ quản lý được sử dụng trụ sở của công ty quản lý quỹ làm trụ sở chính

  …”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.