This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 • 1 Answer
 • 344 Views

Công ty chứng khoán của chúng tôi được thành lập hơn 4 năm qua. Sắp tới công ty chúng tôi muốn được trở thành thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Vậy xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, pháp luật quy định cần những điều kiện gì để công ty C của chúng tôi có thể trở thành thành viên?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, thành viên giao dịch là gì? Để trả lời câu hỏi này, Khoản 1 Điều 39 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định, thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013, để trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, quý công ty phải đáp ứng những điều kiện nhất định tại Quy chế thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Theo đó, Điều 3 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-SDGHCM ngày 20 tháng 5 năm 2013 quy định về các điều kiện cụ thể như sau:

 • Là công ty chứng khoán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động môi giới chứng khoán;
 • Được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận là thành viên lưu ký;
 • Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động bao gồm:
  • Có hệ thống công nghệ tin học đáp ứng được yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  • Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  • Tham gia đường truyền dữ liệu theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
  • Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới;
  • Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phục vụ nhà đầu tư;
  • Có trang thông tin điện tử và các phương tiện công bố thông tin khác đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán và thông tin công bố của công ty chứng khoán;
 • Có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và có cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng được các điều kiện quy định;
 • Có đại diện giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 • Trường hợp là công ty chứng khoán đã từng là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉ được đăng ký làm lại thành viên:
  • Sau hai năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện;
  • Sau năm năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.