This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Đình chỉ hoạt động công ty quản lý quỹ

 • 1 Answer
 • 172 Views

Tôi là một nhà đầu tư chứng khoán, năm 2014, theo lời giới thiệu của một vài người bạn trong ngành, tôi có ủy thác một số lượng cổ phiếu ở công ty quản lý quỹ X. Hai năm sau, tôi nhận được thông báo từ công ty X, công ty quản lý quỹ X đã bị đình chỉ hoạt động. Tôi rất hoang mang vì trước khi nhận được thông báo này tôi đã ký với công ty X hợp đồng quản lý đầu tư, theo đó công ty X sẽ giao dịch cổ phiếu của tôi. Cho tôi hỏi khi bị đình chỉ hoạt động, công ty X có thể tiếp tục thực hiện được hoạt động này không thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 15 Nghị định 212/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ (“Thông tư 212/2012/TT-BTC”) có quy định về các trường hợp công ty quản lý bị đình chỉ hoạt động. Theo đó, công ty quản lý quỹ sẽ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ có thông tin sai sự thật;
 • Công ty quản lý quỹ không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt sau thời hạn theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và có lỗ gộp đạt mức từ năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên hoặc không còn đáp ứng đủ điều kiện về vốn hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Hoạt động sai mục đích, không đúng với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép;
 • Không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 62 Luật chứng khoán;
 • Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Chứng khoán; hoặc vi phạm các quy định của pháp luật khác dẫn tới thất thoát tài sản của khách hàng ủy thác mà không khắc phục hậu quả, bồi thường cho khách hàng ủy thác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; hoặc vi phạm các quy định của pháp luật đồng thời không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt, không khắc phục các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 • Trong vụ việc này, công ty quản lý quỹ X nơi quý khách ủy thác cổ phiếu đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đình chỉ hoạt động. Khi công ty quản lý quỹ bị đình chỉ hoạt động, theo quy định tại Khoản 11 Điều 15 Thông tư 212/2012/TT-BTC, công ty quản lý quỹ X sẽ không được thực hiện các giao dịch, nếu không được sự đồng ý của khách hàng ủy thác.

  Như vậy, đối với hợp đồng ủy thác đầu tư giữa quý khách và công ty X, công ty X vẫn có thể thực hiện các giao dịch đã được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý đầu tư giữa công ty quản lý quỹ X với quý khách, cụ thể là thực hiện giao dịch cổ phiếu của quý khách,  nếu được quý khách chấp thuận bằng văn bản.

  Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý, trong trường hợp này quý khách sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền cho công ty quản lý quỹ X thực hiện giao dịch này.

  [Điểm b Khoản 11 Điều 15 Thông tư 212/2012/TT-BTC]

  “Điều 15. Tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ

  ...

  b) Không được huy động vốn để lập quỹ mới, công ty đầu tư chứng khoán mới; không được tăng vốn điều lệ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hiện đang quản lý;

  Đối với các hợp đồng quản lý đầu tư còn hiệu lực, các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đang hoạt động, công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện các giao dịch sau khi có văn bản chấp thuận của khách hàng ủy thác hoặc đại diện khách hàng ủy thác (ủy quyền từng lần). Khách hàng ủy thác tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền cho công ty quản lý quỹ thực hiện các giao dịch này.”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.