This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Đồng thời làm việc cho cả hai Công ty chứng khoán

 • 1 Answer
 • 182 Views

Đầu năm 2016 tôi đã được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Với Chứng chỉ này, tôi có xin vào làm việc tại vị trí nhân viên tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty chứng khoán X và hiện tại vẫn đang làm. Gần đây, tôi được bạn bè giới thiệu rằng một Công ty chứng khoán khác đang tuyển vị trí làm việc tương tự. Vì giờ giấc khá linh hoạt nên tôi cũng có ý định xin vào làm, tức là cùng lúc làm tại hai (02) Công ty chứng khoán. Xin hỏi Luật sư tôi có thể làm vậy được hay không?

Answer 1

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 197/2015/TT-BTC năm 2015”) quy định, chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuyên môn để làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho các cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Có trình độ đại học; có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; và
 • Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; đối với người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài thì chỉ cần thi sát hạch pháp luật về chứng khoán của Việt Nam.
 • Đồng thời làm việc cho cả hai Công ty chứng khoán

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc quý khách mong muốn làm việc tại một Công ty chứng khoán khác trong khi hiện tại đang làm việc tại vị trí nhân viên tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty chứng khoán X là không hợp pháp. Bởi lẽ, Điểm b Khoản 1 Điều 81 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quy định như sau:

  Điều 81. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

  1. Người hành nghề chứng khoán không được:

  a) Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc;

  b) Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;

  c) Đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.

  …”

  Theo đó, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 197/2015/TT-BTC năm 2015 quy định “người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

  Như vậy, với quy định trên, đồng thời dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý khách được xác định là người hành nghề chứng khoán. Do đó, trong trường hợp nếu quý khách mong muốn làm việc tại vị trí tương tự tại Công ty chứng khoán khác thì quý khách bắt buộc phải làm thủ tục xin thôi việc tại Công ty chứng khoán X.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Ghi chú:

  Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.