This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Người hành nghề chứng khoán

  • 1 Answer
  • 169 Views

Tôi làm nhân viên tư vấn chứng khoán tại Công ty chứng khoán A đã được 7 năm nay. Tôi được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán từ năm 2009. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, nhận thấy tôi có nhiều kinh nghiệm, công ty X đã mời tôi làm đại diện phần vốn góp của họ tại công ty chứng khoán Y với mức lương hấp dẫn. Một vài người bạn trong ngành của tôi bảo tôi không được làm đồng thời ở hai công ty chứng khoán, cho tôi hỏi việc tôi nhận lời lời đề nghị của công ty X có trái quy định của pháp luật không thưa luật sư?

Answer 1

Vấn đề đầu tiên cần được xác định là quý khách đã được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại công ty chứng khoán, như vậy theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán (“Thông tư 197/2015/TT-BTC”), quý khách được xác định là “người hành nghề chứng khoán”.

[Khoản 1 Điều 2 Thông tư 197/2015/TT-BTC]

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

Trong vụ việc này, quý khách được cử làm đại diện phần vốn góp của công ty X khi công ty X thực hiện việc đầu tư vốn vào công ty Y, đây là trường hợp người hành nghề chứng khoán được cử làm đại diện phần vốn góp ở một tổ chức mà tổ chức đó tiếp nhận vốn đầu tư từ tổ chức kinh doanh chứng khoán. Theo đó, đây là một trường hợp ngoại trừ trong quy định về trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán quy định tại Điều 15 Thông tư 197/2015/TT-BTC. Điều này có nghĩa là quý khách vẫn có thể làm đại diện phần vốn góp tại công ty Y theo lời đề nghị.

[Khoản 1 Điều 15 Thông tư 197/2015/TT-BTC]

“Điều 15. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

1. Trừ trường hợp được cử là người đại diện phần vốn góp hoặc làm thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của một tổ chức mà tổ chức đó sở hữu tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc tiếp nhận vốn đầu tư từ tổ chức kinh doanh chứng khoán, người hành nghề chứng khoán không được:

a) Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc;

b) Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;

c) Đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.