This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Thay đổi con dấu doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 252 Views

Công ty chứng khoán của chúng tôi thành lập vào năm 2016, sau gần một năm đi vào hoạt động nhận thấy việc sử dụng con dấu cũ đã không còn phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Chúng tôi có dự định sẽ tiến hành thay đổi con dấu của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong trường hợp này chúng tôi phải thực hiện những thủ tục như thế nào?

Answer 1

 Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong các điểm mới đáng lưu ý trong Luật Doanh nghiệp 2014, bởi nếu trước đây (trước ngày 01/07/2015), doanh nghiệp phải tiến hành việc khắc con dấu ở cơ quan công an thì sau ngày Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, doanh nghiệp đã có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu doanh nghiệp, sau đó chỉ cần làm thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh[1]

Trong vụ việc này, khi công ty chứng khoán của quý khách có nhu cầu thay đổi con dấu, công ty của quý khách có trách nhiệm phải tiến hành thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp (“Nghị định 96/2015/NĐ-CP”).

[Điểm b Khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP]

Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ schính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu.”

Nội dung của thông báo này được quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định 78/2015/NĐ-CP”), nội dung thông báo gồm có:

(i) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

(ii) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Sau đó, khi nhận thông báo mẫu con dấu của công ty quý khách, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho quý công ty, đồng thời họ sẽ thực hiện việc đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên quý khách cũng cần lưu ý, phòng đăng ký kinh doanh sẽ không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, và khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu của công ty quý khách[2]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1]  Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014

[2]  Khoản 4 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP 

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.