This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Notarization Law
Asked May 17, 2017

Luật Công chứng - Thành lập văn phòng công chứng

 • 1 Answer
 • 178 Views

Tôi công tác tại Sở Tư Pháp tỉnh Tiền Giang tính đến nay cũng đã 10 năm. Sắp tới tôi có ý định mở một văn phòng công chứng trên địa bàn. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, cần những điều kiện gì để thành lập một văn phòng công chứng? Thủ tục tiến hành như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, qúy khách không thể tự mình thành lập Văn phòng công chứng. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 22 Luật Công chứng 2014 quy định, văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Điều này cũng có nghĩa là để thành lập một văn phòng công chứng, trước tiên quý khách khách phải là một công chứng viên. Theo đó, Điều 8 Luật Công chứng 2014 quy định, để trở thành công chứng viên quý khách phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều 8. Tiêu chuẩn công chứng viên

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

1. Có bằng cử nhân luật;

2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Về thủ tục thành lập Văn phòng công chứng, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Công chứng 2014, các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập; và
 • Đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối sẽ có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang. Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng bao gồm tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên Trưởng Văn phòng công chứng, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có).

  Hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng gồm đơn đăng ký hoạt động, giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng phù hợp với nội dung đã nêu trong đề án thành lập và hồ sơ đăng ký hành nghề của các công chứng viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng (nếu có).

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang sẽ cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối sẽ có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng công chứng của quý khách sẽ được hoạt động công chứng

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.