Anonymous
in Civil Law
Asked May 05, 2017

Luật Dân sự - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  • 1 Answer
  • 172 Views

Tháng 2/2016, con tôi trong lúc đùa nghịch với cháu An (12 tuổi) đã bị cháu An dùng đá ném vào đầu và phải khâu tổng cộng 5 mũi (hóa đơn bệnh viện là 10.000.000 đồng). Khi tôi yêu cầu cha mẹ của cháu An bồi thường thiệt hại thì họ cứ lẩn tránh. Xin hỏi luật sư để được bồi thường thiệt hại thì gia đình tôi phải làm gì?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trường hợp này, về nguyên tắc, cha và/hoặc mẹ của cháu An phải có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi của cháu An gây ra vì tại thời điểm thực hiện hành vi này thì cháu An chỉ mới 12 tuổi (là người chưa thành niên). Nếu như tài sản của cha và/hoặc mẹ của cháu An không đủ để bồi thường thiệt hại và cháu An lại có tài sản riêng thì lúc này sẽ dùng tài sản riêng của cháu An để bồi thường phần còn thiếu. Cụ thể, Khoản 2 Điều 606 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

“Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của Bộ luật này”.

Điều 621 Bộ luật dân sự 2005 quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý, theo đó:

“1. Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

3. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu trường học, bệnh viện, tổ chức khác chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hình vi dân sự phải bồi thường”.

Ở đây chúng tôi chưa rõ việc con của quý khách bị cháu An dùng đá ném vào đầu là diễn ra ở đâu. Trong trường hợpvụ việc xảy ra trong thời gian học tại trường thì trường học có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do cháu An gây ra. Tuy nhiên, nếu trường học chứng minh được trường học không có lỗi trong công tác quản lý thì cha và/hoặc mẹ của cháu An sẽ là người phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Khi quý khách đã liên hệ với gia đình cháu An để yêu cầu bồi thường thiệt hại do cháu An gây ra nhưng đều không có kết quả thì quý khách có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ra Tòa án nhân dân quận/huyện nơi cha mẹ cháu An đang cư trú, theoquy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.