Anonymous
in Civil Law
Asked May 05, 2017

Luật dân sự - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  • 1 Answer
  • 166 Views

Bình trộm chó của hàng xóm nhà tôi và cột phía sau vườn nhà để chuẩn bị đem đi giết thịt. Cháu tôi sang nhà Bình chơi thấy lạ nên có hành vi trêu chọc, ném đá con chó và hậu quả bị chó cắn. Xin hỏi trong trường hợp này ai là người bồi thường cho cháu tôi? Bình hay người hàng xóm?

Answer 1

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, cháu quý khách và Bình phải cùng chia sẻ trách nhiệm về thiệt hại xảy ra, người hàng xóm không có trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại. Cụ thể, Khoản 3 Điều 625 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“3. Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường;”

Theo đó, Bình đã có hành vi trộm chó, tức là Bình đã thực hiện hành vi chiếm hữu súc vật trái pháp luật dẫn đến gây thiệt hại cho cháu quý khách. Điều 183 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong các trường hợp sau đây:

1. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;

2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;

3. Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

4. Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định;

5. Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định;

6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định”.

Như vậy, những trường hợp không phù hợp với các quy định tại Điều 183 sẽ được xem là chiếm hữu trái pháp luật, cụ thể ở đây là hành vi trộm chó của Bình.

Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng là lỗi của cháu quý khách vì cháu quý khách đã có hành vi trêu chọc, ném đá con chó dẫn đếu hậu quả bị cắn. Căn cứ vào Điều 617 Bộ luật Dân sự 2005 thì về nguyên tắc “khi người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình; nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải bồi thường”. Vì vậy, Bình chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình, phần còn lại do cháu quý khách chịu trách nhiệm.

Như vậy trong trường hợp này, cả Bình và cháu quý khách đều phải cùng chia sẻ trách nhiệm về thiệt hại xảy ra.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.