This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Chủ sở hữu tài sản bị chôn giấu

  • 1 Answer
  • 224 Views

Trong lúc đào đất trồng cây trong vườn thì tôi phát hiện một hòm vàng trị giá 400 triệu đồng (được làm chẵn). Tôi xin hỏi Luật sư trường hợp này giải quyết như thế nào, tôi có thể sở hữu toàn bộ lượng vàng này không vì chúng được tìm thấy trong vườn nhà của tôi?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, quý khách không thể sở hữu toàn bộ lượng vàng được tìm thấy trong vườn nhà mình mà chỉ nhận được một khoản tiền nhất định, căn cứ tại Khoản 2 Điều 240 Bộ luật Dân sự 2005:

Điều 240. Xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

Vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:

2. Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hoá, mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, “từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.” Theo thông tin quý khách cung cấp, trị giá của lượng vàng mà quý khách phát hiện được khi đào đất trong vườn là 400 triệu đồng lớn hơn mười (10) tháng lương tối thiểu [lương cơ sở]. Như vậy, quý khách sẽ trao lại số vàng cho Nhà nước và được hưởng một khoản tiền được tính như sau: [1.210.000 x 10] + [400.000.000 – (1.210.000 x 10)] x 50% = 206.050.000 đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.