This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Chuyển giao quyền yêu cầu

  • 1 Answer
  • 358 Views

Bà A có vay ngân hàng X khoản nợ 1 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng số 44.12.710.1176854.TD.HM với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất mảnh đất 100m2 tại Quận 9, TP.HCM. Hiện nay, phía công ty chúng tôi mong muốn mua lại quyền truy đòi khoản nợ này. Xin hỏi luật sư, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc làm này có hợp pháp hay không? Nếu được phép tiến hành có cần sự đồng ý của bà A hay không?

Answer 1

Chuyển giao quyền yêu cầu

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc quý công ty mua lại quyền yêu cầu bà A hoàn trả khoản nợ 1 tỷ đồng được xem là hợp pháp.

Trước tiên, về phía ngân hàng X, ngân hàng X hoàn toàn có thể chuyển giao quyền yêu cầu bà A hoàn trả khoản nợ. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 309 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

1. Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền theo thoả thuận, trừ những trường hợp sau đây:

a) Quyền yêu cầu cấp dưỡng, yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

b) Bên có quyền và bên có nghĩa vụ có thoả thuận không được chuyển giao quyền yêu cầu;

c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Theo đó, ngân hàng X cho bà A vay tiền. Do đó, giữa bà A và ngân hàng hình thành quan hệ nghĩa vụ dân sự, đó là quan hệ nghĩa vụ hoàn trả tiền vay, trong đó ngân hàng X là người có quyền và bà A là người có nghĩa vụ. Hơn nữa, quyền yêu cầu bà A hoàn trả khoản nợ không rơi vào các trường hợp pháp luật quy định không được chuyển giao quyền yêu cầu nên ngân hàng X có thể chuyển giao cho người thế quyền khác.

Ngoài ra, theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, việc bà A vay tiền từ ngân hàng X còn được bảo đảm bằng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất mảnh đất 100m2 tại Quận 9, TP.HCM. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay trên nên khi ngân hàng X chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền sẽ đồng nghĩa với việc biện pháp bảo đảm này cũng được chuyển giao theo như quy định tại Điều 313 Bộ luật Dân sự 2005.

Như vậy, nếu giữa quý công ty và ngân hàng X thỏa thuận được với nhau thì quý công ty có thể mua lại quyền yêu cầu này, đồng nghĩa với việc trở thành bên thế quyền của ngân hàng X theo quy định tại Khoản 2 Điều 309 Bộ luật Dân sự 2005. Lúc này, chủ thể có quyền truy đòi và nhận được khoản tiền hoàn trả từ bà A là quý công ty, chứ không còn là ngân hàng X.

Tuy nhiên, quý công ty cũng cần lưu ý rằng, sau này nếu bà A không có khả năng thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản nợ 1 tỷ đồng thì ngân hàng X sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào theo quy định tại Điều 312 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

            "Điều 312. Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu

Người chuyển giao quyền yêu cầu không phải chịu trách nhiệm về khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác".

Sự đồng ý của bên có nghĩa vụ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 309 Bộ luật Dân sự 2005, ngân hàng X phải thông báo cho bà A biết về việc chuyển giao quyền yêu cầu này cho quý công ty, tuy nhiên không cần có sự đồng ý của bà A thì việc chuyển giao mới hợp pháp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều này có nghĩa là, nếu chỉ ngân hàng X thỏa thuận chuyển quyền yêu cầu cho quý công ty mà không có sự đồng ý của bà A thì thỏa thuận này vẫn có giá trị pháp lý nếu các điều kiện khác về chuyển giao quyền yêu cầu được thỏa mãn.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.