This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Công trình xây dựng liền kề

  • 1 Answer
  • 736 Views

Hàng xóm nhà tôi đang chuẩn bị đào móng xây lại nhà ngay cạnh tường nhà tôi. Xin hỏi, trong trường hợp nếu tôi thấy nguy cơ khi họ đào móng thì nhà tôi sẽ bị ảnh hưởng, tôi có được yêu cầu họ dừng việc đào móng hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, nếu thấy có nguy cơ nhà mình bị ảnh hưởng khi nhà hàng xóm tiến hành đào móng, quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu chính họ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu họ ngừng ngay việc đào móng. Bởi lẽ, Khoản 1 và 2 Điều 267 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

1. Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.

2. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặctheo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

Theo đó, pháp luật cho phép chủ sở hữu bất động sản liền kề được xây dựng các công trình nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật xây dựng, không được vượt quá độ cao và khoảng cách mà pháp luật xây dựng quy định. Đặc biệt, nghĩa vụ quan trọng nhất hàng xóm quý khách phải tuân thủ là đảm bảo an toàn cho các bất động sản liền kề. Dựa trên thông tin quý khách cho chúng tôi, việc xây dựng diễn ra liền kề nhà quý khách nên nếu thấy có nguy cơ xảy ra ảnh hưởng đối với nhà mình, trước tiên quý khách có quyền yêu cầu chủ thể chuẩn bị thực hiện việc đào móng xem xét lại các quy chuẩn về xây dựng để đảm bảo không ảnh hưởng đến nhà mình.

Trường hợp họ vẫn tiến hành đào móng thì quý khách có quyền tự mình yêu cầu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể xây dựng ngừng việc xây dựng. Nếu họ không ngừng lại, trong quá trình đào móng xây dựng có nguy cơ gây ảnh hưởng đến nhà quý khách thì chủ công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục; nếu gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường theo như quy định tại Điều 268 Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.