This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Giá không được xác định trong hợp đồng

  • 1 Answer
  • 225 Views

Vào ngày 15/7/2016, tôi có ký hợp đông gia công làm cửa nhôm cho bà A, hợp đồng không tính giá trị cụ thể mà chỉ quy định giá công trên mét vuông; khi xong công trình mới tính giá thực tế. Trong quá trình làm việc có phát sinh một số việc nhưng tôi và bà A không thỏa thuận giá cụ thể vì bà A yêu cầu xong công trình sẽ tính sau. Tuy nhiên, ngày 5/10/2016 khi hoàn thành công việc, bà A chỉ trả tôi một nửa trong khi tổng giá trị tôi đã làm là 40 triệu đồng. Tôi xin hỏi Luật sư nếu hợp đồng của chúng tôi không ghi giá thì phải giải quyết như thế nào, có thể tuyên bố vô hiệu không?

Answer 1

Trong trường hợp này, hợp đồng do quý khách và bà A giao kết ngày 15/7/2016 là hợp đồng gia công căn cứ theo quy định tại Điều 547 Bộ luật Dân sự 2005; đồng thời, vì quý khách và bà A không ghi giá trị cụ thể của hợp đồng nên đã phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên, việc không thỏa thuận về giá trong hợp đồng không làm hợp đồng vô hiệu và sẽ được giải quyết theo các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

Điều 547. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”

Căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng của các bên [bà A sẽ trả giá công trên mét vuông và các công việc phát sinh thêm sau khi xong công trình] và căn cứ theo quy định tại Điều 557 Bộ luật Dân sự 2005, thì:

Điều 557. Trả tiền công

1. Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, nếu không có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp không có thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.

3. Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình.”

Theo đó, với quy định tại Khoản 2 Điều 557 Bộ luật Dân sự 2005, trường hợp các bên trong hợp đồng gia công không có thỏa thuận về tiền công thì bà A (bên đặt gia công) phải thanh toán một khoản tiền bằng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công vào thời điểm trả tiền [tức ngày 5/10/2016]. Việc xác định mức tiền công trung bình này căn cứ vào kết quả định giá của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu quý khách và bà A không thỏa thuận được mức tiền công thì quý khách có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà A phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền công theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.