This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Giảm mức bồi thường do hoàn cảnh kinh tế

 • 1 Answer
 • 617 Views

Tôi xây nhà trọ cho thuê. Đêm ngày 07/07/2014, tôi không có mặt tại nhà trọ mà giao cho người bà con quản lý. Lúc này, do chập điện trong khu trọ, đám cháy xảy ra thiêu rụi toàn bộ tài sản khu nhà trọ ước tính 400.000.000 đồng và lan sang nhà ông Hải hàng xóm. Nay ông ấy yêu cầu bồi thường thiệt hại 150.000.000 đồng. Thật sự tôi không có khả năng bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn, lớn tuổi, bản thân bệnh tật kéo dài và phải nuôi một con trai bị bệnh tâm thần suốt 20 năm nay. Xin hỏi luật sư, tôi có thể yêu cầu Tòa án giảm mức bồi thường hay không?

Answer 1

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ là trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này có phát sinh hay không. Có thể thấy rằng, trường hợp này đã thỏa mãn các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Khoản1 Mục 1 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành (“Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP”). Cụ thể:

 • Phải có thiệt hại xảy ra:
 • Trong trường hợp của ông Hải là thiệt hại về tài sản theo Điều 608 Bộ luật Dân sự 2005.

 • Phải có hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi quý khách để đám cháy khu nhà trọ thuộc sự quản lý của mình lan sang nhà ông Hải hàng xóm.

 • Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi để đám cháy xảy ra lan sang nhà ông Hải hàng xóm là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho nhà của ông Hải.

 • Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại:
 • Trường hợp này quý khách không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết.

  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

  Theo Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2005 thì hệ thống tải điện được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ. Vấn đề tiếp theo cần xác định là trong trường hợp này, chủ thể nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Về nguyên tắc chung, quý khách phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra cả khi không có lỗi căn cứ vào Khoản 2 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, lúc đám cháy xảy ra, quý khách không có mặt tại nhà trọ mà giao cho người bà con quản lý. Do đó, cần xác định người bà con này có phải là người được quý khách giao chiếm hữu, sử dụng nhà trọ, bên trong có hệ thống tải điện là nguồn nguy hiểm cao độ hay không. Bởi lẽ, Điểm đ Khoản 2 Mục III NQ 03/2006/NQ-HĐTPquy định:

  Nếu chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đã giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác mà gây thiệt hại thì phải xác định trong trường hợp cụ thể đó người được giao nguồn nguy hiểm cao độ có phải là người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hay không để xác định ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

  Nếu quý khách có đủ căn cứ chứng minh cho việc quý khách đã giao cho người bà con này chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ thì người này là người có trách nhiệm bồi thường ngay cả khi không có lỗi theo như quy định tại Khoản 3 Điều 623Bộ luật Dân sự 2005.

  Giảm mức bồi thường thiệt hại

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp quý khách có trách nhiệm bồi thường, quý khách có thể yêu cầu Tòa án giảm mức bồi thường thiệt hại. Bởi lẽ, Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP quy định về việc người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai điều kiện sau đây:

  a) Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại;

  b) Thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của người gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà họ có trách nhiệm bồi thường so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt của họ cũng như về lâu dài họ không thể có khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó.

  Theo đó, Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP xác định vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được. Thực tế, mặc dù việc xảy ra cháy nhà và gây thiệt hại cho ông Hải là do chập điện và thời điểm cháy, quý khách đã nhờ người bà con trông coi mà không có sự cảnh giác cao độ; tuy nhiên, căn cứ quy định trên, suy cho cùng đây chỉ là lỗi vô ý.

  Hơn nữa, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, hoàn cảnh kinh tế gia đình quý khách hết sức khó khăn, nợ nần, bệnh tật, tuổi cao và phải nuôi một con trai bị bệnh tâm thần. Do đó, quý khách có thể trình bày với tòa án để chứng minh việc mức bồi thường là quá cao so với khả năng kinh tế của mình nhằm yêu cầu tòa án xem xét giảm mức bồi thường.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.