This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Hợp đồng gửi giữ tài sản

  • 1 Answer
  • 290 Views

Tháng trước tôi có đi ăn tối tại một nhà hàng ở Quận Bình Thạnh. Phía nhà hàng bảo tôi gửi xe tại tầng trệt của nhà hàng và dùng bữa ở lầu hai, có phiếu gửi xe. Sau khi thanh toán và ra về, tôi phát hiện xe của mình đã mất và phía nhà hàng bảo họ không biết gì về vấn đề này nên không đền bù cho tôi gì cả. Tôi xin hỏi Luật sư nhà hàng đền bù cho tôi như vậy có hợp lý không? Và ai phải chịu trách nhiệm về việc mất xe của tôi?

Answer 1

Trong trường hợp này, giữa quý khách và nhà hàng đã phát sinh quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản, hợp đồng này được hai bên thỏa thuận bằng miệng và phiếu gửi xe chính là bằng chứng chứng minh giữa quý khách và nhà hàng có hợp đồng gửi giữ tài sản, căn cứ theo các quy định tại Điều 559 và Khoản 1 Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.” [Điều 559 Bộ luật Dân sự 2005]

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.” [Khoản 1 Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005]

Theo đó, phía nhà hàng (bên giữ tài sản) phải chịu trách nhiệm về việc để mất chiếc xe của quý khách mà họ cam kết giữ tại tầng trệt do vi phạm nghĩa vụ trông nom và bảo quản tài sản, quý khách (bên gửi tài sản) có quyền “yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng” căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 561 Bộ luật Dân sự 2005.

Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý đến thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là 02 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích của quý khách bị xâm phạm, căn cứ theo Điều 427 Bộ luật dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.