Anonymous
in Civil Law
Asked May 05, 2017

Luật Dân sự - Hợp đồng thuê nhà ở

  • 1 Answer
  • 149 Views

Tôi vừa chuyển lên sinh sống tại Sài Gòn và đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Tôi có ý định thuê trọ hai năm trước khi mua nhà. Vậy tôi muốn hỏi khi thuê trọ có phải lập hợp đồng hay không? Làm thế nào để bảo vệ mình khi có tranh chấp với chủ nhà?

Answer 1

Nếu quý khách có ý định thuê nhà trọ trong hai năm, quý khách và bên cho thuê nhà phải (i) lập hợp đồng bằng văn bản, và (ii) hợp đồng này phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký căn cứ theo quy định tại Điều 492 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

“Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, việc thực hiện đúng hình thức văn bản sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng cho thuê nhà ở, và hợp đồng này cũng sẽ là văn bản bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng khi có tranh chấp phát sinh. Do đó, quý khách cần cân nhắc và thỏa thuận khi giao kết hợp đồng thuê nhà ở. Để bảo vệ mình khi có tranh chấp với chủ nhà, quý khách và chủ nhà cần cân nhắc và thỏa thuận rõ ràng mọi điều khoản trong hợp đồng. Theo quy định tại các Điều 495 và 496 Bộ luật Dân sự 2005, bên thuê nhà ở có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

• Bên thuê nhà có các nghĩa vụ sau đây:

a) Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;

b) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;

c) Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

d) Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng; và/hoặc

e) Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận

• Bên thuê nhà có các quyền sau đây:

a) Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;

b) Được đổi nhà đang thuê với người thuê khác, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

c) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

d) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

e) Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng; và/hoặc

f) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 498 của Bộ luật Dân sự 2005.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.