This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Nghĩa vụ dân sự liên đới

 • 1 Answer
 • 208 Views

Cha tôi và ông An xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng không có thương tích. Sau đó, ông An về gọi Bằng (con trai ông) quay trở lại đánh cha tôi. Anh trai tôi đến can ngăn thì bị họ dùng cây đánh vào đầu phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây thương tích cho anh trai tôi thì Bằng gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Xin hỏi trong trường hợp này, anh trai tôi có thể yêu cầu ông An bồi thường không?

Answer 1

Trong trường hợp này, anh trai quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu ông An bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; bởi lẽ, theo Khoản 1 Điều 604 Bộ luật Dân sự 2005 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Cụ thể:

Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Đồng thời, trường hợp này cũng thỏa mãn các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Khoản 1 Mục 1 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP bao gồm:

 • Phải có thiệt hại xảy ra:
 • Trong trường hợp của anh trai quý khách là thiệt hại về vật chất, cụ thể là thiệt hại do sức khỏe bị vi phạm theo khoản 1 Điều 609 Bộ luật Dân sự 2005.

 • Phải có hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi dùng cây đánh vào đầu anh trai quý khách của ông An và Bằng là hành vi trái pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”.

 • Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi dùng cây đánh vào đầu của ông An và Bằng là nguyên nhân dẫn đến thương tích cho anh trai quý khách.

 • Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại:
 • Trường hợp này ông An và Bằng có thể nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho anh trai quý khách mà vẫn thực hiện.

  Mặt khác, thương tích của anh trai quý khách là do ông An và Bằng gây ra nên cả hai người phải liên đới bồi thường theo quy định tại Điều 616 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

  Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

  Tuy nhiên, do Bằng đã bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bằng sẽ do những người hưởng thừa kế (nếu có) thực hiện trong phạm vi di sản Bằng để lại, theo quy định tại Khoản 1 Điều 637 Bộ luật Dân sự 2005:

  Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  Anh trai quý khách có thể khởi kiện tại Tòa án yêu cầu ông An và Bằng bồi thường thiệt hại và quý khách cần chú ý thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là 02 năm, kể từ ngày anh trai quý khách bị xâm phạm sức khỏe, theo Điều 607 Bộ luật Dân sự 2005.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.