This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ hành vi pháp lý đơn phương

 • 1 Answer
 • 213 Views

Tôi đang thuê nhà của ông A. Theo tôi được biết, ông A lập di chúc cho con gái mình là B được hưởng di sản là ngôi nhà này. Đầu năm 2016, ông A mất. Thời điểm này hợp đồng thuê vẫn còn tồn tại. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này, tôi có đương nhiên có nghĩa vụ phải trả tiền thuê nhà cho cô B cũng như trách nhiệm phải chuyển giao ngôi nhà đó cho B khi hết hạn hợp đồng hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần phải làm rõ đó là di chúc của ông A có hợp pháp hay không. Để trả lời câu hỏi này, Điều 652 Bộ luật Dân sự 2005 quy định một di chúc được coi là hợp pháp thì di chúc đó phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;
 • Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; và
 • Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, do trong trường hợp này, quý khách cũng không đề cập cụ thể di chúc của ông A là di chúc bằng miệng hay di chúc bằng văn bản. Do đó, liên quan đến tính hợp pháp của di chúc bằng miệng, cần chú ý rằng di chúc bằng miệng chỉ được coi là hợp pháp, nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai (02) người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

  Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định quý khách có phải đương niên trả tiền thuê nhà cho cô B cũng như trách nhiệm phải chuyển giao ngôi nhà đó cho B khi hết hạn hợp đồng hay không. Bởi lẽ,trong trường hợp này, giao dịch dân sự mới chỉ thể hiện ý chí của một bên. Cụ thể, ông A lập di chúc và di chúc của A là một hành vi pháp lý đơn phương. Vì vậy, nó có làm phát sinh nghĩa vụ dân sự hay không còn phụ thuộc vào ý chí tiếp nhận của người khác. Bản thân di chúc này không làm phát sinh nghĩa vụ cho cô B mặc dù di chúc này thỏa mãn tất cả các điều kiện có hiệu lực. Nghĩa vụ của cô B chỉ thực sự phát sinh khi B không từ chối nhận di sản (tức là chấp nhận di sản). Theo đó, Điều 642 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc từ chối nhận di sản như sau:

  1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

  2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

  3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

  Như vậy, nếu trong vòng 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế, cô B từ chối nhận di sản thì quý khách không có nghĩa vụ phải trả tiền thuê nhà cho cô B cũng như trách nhiệm phải chuyển giao ngôi nhà đó cho B khi hết hạn hợp đồng.

  Ngược lại, trường hợp di chúc là hợp pháp và cô B tiếp nhận di sản, điều này nghĩa là cô B có trách nhiệm phải tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà mà ông A và quý khách đã ký trước đó. Đổi lại, khi thời hạn thuê nhà vẫn còn, quý khách phải có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà cho cô B và được tiếp tục thuê nhà đến hết hạn hợp đồng. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 133 Luật Nhà ở 2014 quy định:

  1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.