This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 05, 2017

Luật Dân sự - Thừa kế

  • 1 Answer
  • 240 Views

Bố tôi đã qua đời và không để lại di chúc. Bố tôi có đất tọa lạc ở khu vực Thủ Đức cùng tiền mặt trong tài khoản ngân hàng (khoảng 1 tỷ). Hiện tại, gia đình tôi chỉ còn tôi và bà nội. Sau khi mất, tôi là người đứng ra tổ chức mai táng cho ông. Vậy tôi muốn hỏi phần đất và tiền mặt bố tôi để lại sẽ được chia như thế nào? Vì tôi đã tổ chức mai táng nên có được nhận nhiều hơn hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, do không có di chúc nên di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật, cụ thể điểm a, Khoản 1 Điều 675 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc.”

Những người thừa kế

Khi chia thừa kế theo pháp luật thì quý khách và bà nội của quý khách đều được xác định thuộc hàng thừa kế thứ nhất và mỗi người được hưởng phần di sản bằng nhau (tức một phần hai di sản). Do đó, mặc dù quý khách là người lo mai táng cho bố quý khách thì quý khách cũng không được quyền hưởng phần di sản nhiều hơn. Cụ thể, Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về hàng thừa kế thứ nhất và nguyên tắc hưởng di sản như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Tuy nhiên, quý khách sẽ được nhận lại phần chi phí mai táng trích từ di sản thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 683 Bộ luật Dân sự 2005.

Thủ tục phân chia di sản

Theo quy định tại Điều 681 Bộ luật Dân sự năm 2005, để được hưởng phần thừa kế của mình, quý khách và bà nội của quý khách phải cùng nhau họp mặt để thỏa thuận cách thức phân chia di sản sau khi có thông báo về việc mở thừa kế. Theo đó, mọi thoả thuận phải được lập thành văn bản.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.