This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Thực hiện công việc không có ủy quyền

 • 1 Answer
 • 302 Views

Chủ đầu tư A lập ban quản lý dự án B để tiến hành xây dựng một công trình. Khi triển khai, B đã ký hợp đồng với nhà thầu C mà không nêu rõ trong hợp đồng là B đại diện A. Mặt khác, việc này cũng không có sự ủy quyền của chủ đầu tư A. Thực tế, ban quản lý dự án B không có đủ tiền để thanh toán cho C. Xin hỏi theo pháp luật, ban quản lý dự án B có thể yêu cầu chủ đầu tư A thực hiện nghĩa vụ thanh toán trên cơ sở đã thực hiện một công việc không có ủy quyền hay không?

Answer 1

Điều 594 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc [ban quản lý dự án B] nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện [chủ đầu tư A] khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối”. Do những thông tin của quý khách cung cấp không đủ cơ sở để chúng tôi có thể khẳng định liệu rằng ban quản lý dự án B đã thực hiện một công việc không có ủy quyền hay chưa. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể đưa ra các căn cứ để xác định như thế nào là “thực hiện công việc không có ủy quyền”. Cụ thể, ban quản lý B phải có chứng cứ chứng minh rằng:

 • Ban quản lý dự án B tự nguyện thực hiện;
 • Việc thực hiện công việc đó hoàn toàn vì lợi ích của chủ đầu tư A; và
 • Chủ đầu tư A không biết hoặc biết mà không phản đối.
 • Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.