This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Luật Dân sự - Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba

  • 1 Answer
  • 423 Views

Tháng 1/2017, tôi có cho ông Dũng vay 500 triệu để đầu tư nuôi tôm giống. Sau đó 02 tháng, ông Dũng cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống và ông có ủy quyền cho bà Hoa (đối tác làm ăn của ông) trả nợ cho tôi. Tôi có biết và hoàn toàn đồng ý với việc này. Giữa ba chúng tôi đều có lập hợp đồng cho vay và giấy ủy quyền đầy đủ. Hiện tại thì bà Hoa đã trốn nợ, tôi đã dùng mọi cách nhưng không tìm thấy. Xin hỏi Luật sư, giờ tôi có thể liên lạc với ông Dũng để yêu cầu ông Dũng trả nợ cho mình được hay không? 

Answer 1

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có thể liên lạc với ông Dũng để yêu cầu ông Dũng trả nợ cho quý khách. Bởi lẽ, mặc dù việc ông Dũng ủy quyền cho bà Hoa trả nợ cho quý khách là hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 nhưng việc ủy quyền này không đồng nghĩa với việc chuyển giao hoàn toàn nghĩa vụ trả nợ của ông Dũng sang cho bà Hoa. Cụ thể, Điều 283 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 283. Thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba

Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể ủy quyền cho người thứ ba thay mình thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền, nếu người thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Với quy định trên, có thể thấy rằng, mặc dù ông Dũng đã ủy quyền cho bà Hoa trả nợ cho quý khách và được quý khách đồng ý nhưng trong trường hợp bà Hoa trốn nợ, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho quý khách thì ông Dũng vẫn phải chịu trách nhiệm với quý khách. Điều này có nghĩa là quý khách có thể tìm đến ông Dũng yêu cầu ông thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng vay đã ký kết giữa hai bên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.