This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Procedure Law
Asked May 17, 2017

Luật Dân sự - Quyền hưởng thừa kế đối với con chưa sinh ra

  • 1 Answer
  • 283 Views

Tháng 2/2017 vừa qua, chồng tôi bị tai nạn lao động nên qua đời khi tôi đang mang thai 04 tháng (chồng tôi không để lại bất kỳ di chúc nào). Sau đó, tôi dọn về nhà bố mẹ ruột ở. Nay mẹ chồng tôi nói tài sản của chồng tôi sẽ được chia cho 3 người gồm bố mẹ chồng và tôi, còn đứa con trong bụng tôi sẽ không có phần. Xin hỏi Luật sư điều này có đúng không?

Answer 1

Trong trường hợp này, bởi vì chồng quý khách qua đời mà không để lại bất kỳ di chúc nào nên quyền thừa kế đối với các di sản để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách, bố mẹ chồng quý khách và đứa bé trong bụng quý khách thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

…”

Mặt khác, Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Với các quy định trên, đứa con mà quý khách đang mang thai cũng được quyền hưởng một phần di sản. Bởi lẽ đứa bé mặc dù sẽ được sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế, cụ thể là thời điểm chồng quý khách qua đời theo như quy định tại Khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 nhưng đã thành thai trước khi chồng quý khách qua đời. Do đó, trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật dân sự sẽ có 04 chủ thể được hưởng quyền thừa kế, đó là bố mẹ chồng quý khách, quý khách và đứa con quý khách đang mang thai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.    

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.