This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Luật Dân sự - Từ chối nhận di sản

  • 1 Answer
  • 332 Views

Ông tôi có tổng cộng sáu người con, ba tôi là người con thứ hai trong gia đình. Hai năm trước lúc bà tôi mất, công chứng viên đã lấy lý do đã quá thời hạn từ chối nhận thừa kế nên đã không đồng ý công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế của ba tôi. Nay ông tôi mất và có để lại di chúc cho ba tôi cùng các bác. Tuy nhiên ba tôi cũng không muốn nhận di sản thừa kế, cho tôi hỏi thời hạn để ba tôi có thể từ chối nhận di sản trong trường hợp này là bao lâu?

Answer 1

Trong các quyền của người thừa kế thì quyền từ chối nhận di sản là một trong những quyền cơ bản, cho phép người thừa kế được quyền từ chối nhận phần di sản đáng lẽ mình được hưởng theo di chúc hoặc theo pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015, pháp luật thừa nhận quyền được từ chối nhận di sản của người thừa kế; tuy nhiên, việc từ chối này phải không nhằm mục đích trốn tránh việc  thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

[Điều 620 Bộ luật dân sự 2015]

“Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Thời hạn từ chối nhận di sản là một trong những điểm mới đáng lưu ý của Bộ luật dân sự 2015 so với Bộ luật dân sự 2005. Theo đó, nếu trước đây trong Bộ luật dân sự 2005, quy định thời hạn để từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế[1]

Tuy nhiên, quy định về thời hạn từ chối nhận di sản đã được thay đổi trong Bộ luật dân sự 2015, cụ thể tại Khoản 3 Điều 620 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. Bộ luật dân sự 2015 đã tiếp tục duy trì quy định thời hạn để từ chối nhận di sản, dành cho người thừa kế thời gian nhất định để suy nghĩ, xem xét và tiến hành thủ tục từ chối nhận di sản.

Như vậy, trong trường hợp của quý khách, ba của quý khách có quyền từ chối nhận di sản trước thời điểm phân chia di sản.Quý khách cũng cần lưu ý, việc từ chối nhận di sản của ba quý khách phải được thể hiện bằng văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết về việc từ chối nhận di sản của ba quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 3 Điều 642 Bộ luật dân sự 2005

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.