This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản

 • 1 Answer
 • 251 Views

Tôi có một mảnh đất được Nhà nước giao trước đó để nuôi trồng thủy sản và nay mảnh đất này thuộc phần diện tích đất bị Nhà nước thu hồi để quy hoạch, xây dựng trạm y tế quận. Tính đến thời điểm bị thu hồi, lượng cá trong ao vẫn chưa đủ điều kiện để bán. Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi xin hỏi Luật sư tôi có được bồi thường đối với căn nhà và ao cá trong mảnh đất hay không?

Answer 1

Bồi thường về đất

Trong trường hợp này, (i) mảnh đất đang sử dụng không phải là đất thuê trả tiền thuê hàng năm và (ii) quý khách đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nên quý khách sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích (a) quốc phòng, an ninh; hoặc (b) phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng [“quy hoạch, xây dựng trạm y tế quận”] căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 và Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013.

 • Bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất nếu không có đất để bồi thường
 • Do đó, quý khách có thể được Nhà nước bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Diện tích đất được bồi thường trong hạn mức quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

  “1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

  a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

  b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.”

 • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại
 • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai 2013, quý khách còn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chi phí đầu tư còn lại là “các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết”. Có thể hiểu chi phí này chính là số vốn mà quý khách đã bỏ ra để đầu tư vào mảnh đất trên nhưng đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất vẫn chưa thu hồi lại toàn bộ vốn đã đầu tư; do đó, số vốn còn lại chưa kịp thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường.

  Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

  a) Chi phí san lấp mặt bằng;

  b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

  c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

  d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

  Bồi thường đối với lứa cá trong ao chưa đủ điều kiện để bán

  Khoản 2 Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định:

  “Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

  b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”

  Với quy định trên, lứa cá của quý khách tại thời điểm thu hồi chưa đủ điều kiện để bán nghĩa là “chưa đến thời kỳ thu hoạch”; vì vậy, quý khách sẽ được bồi thường đối với lứa cá này. Mức bồi thường cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định, cụ thể: (a) nếu lượng cá trong ao có thể di chuyển được thì quý khách sẽ được bồi thường về chi phí di chuyển và thiệt hại do việc di chuyển gây ra; hoặc (b) nếu không thể di chuyển lượng cá này thì quý khách sẽ được bồi thường thiệt hại do thu hoạch sớm [có thể là tiền bán thấp hơn so với thời điểm có thể thu hoạch và đưa ra thị trường…].

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.