This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai – Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 263 Views

Tôi và hai người bạn lâu năm dự tính vài tháng nữa sẽ góp tiền cùng mua một thửa đất 100m2 ở Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Xin hỏi Luật sư, khi tiến hành mua thì chúng tôi sẽ được nhà nước cấp chung một giấy chứng nhận cho ba người hay cấp riêng mỗi người một giấy?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, mảnh đất tại Quận Thủ Đức mà quý khách và hai người bạn dự định mua có đáp ứng điều kiện pháp luật đặt ra để được phép chuyển nhượng theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 hay không. Cụ thể:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

Trong trường hợp này, khi quý khách và hai người bạn quý khách tiến hành góp tiền cùng mua một thửa đất thì về nguyên tắc, mỗi cá nhân sẽ được cấp 01 Giấy chứng nhận. Tuy nhiên nếu như quý khách có nhu cầu và cả ba thỏa thuận chọn ra một người đại diện thì lúc này, quý khách và hai người bạn sẽ được cấp chung 01 Giấy chứng nhận và được trao cho người đại diện căn cứ  quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

“Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.