This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở

  • 1 Answer
  • 285 Views

Chị tôi năm 2013 có mua 1 thửa đất với diện tích 70m2. Việc mua bán đất được lập thành hợp đồng và công chứng, chứng thực đầy đủ. Khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị tôi mới biết là phần đất đó chỉ có 45m2 là đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Xin hỏi Luật sư, giờ chị tôi có được phép chuyển mục đích sử dụng phần đất còn lại thành đất ở hay không? Hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì?

Answer 1

Chuyển mục đích sử dụng đất

Đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và đất ở là một trong những loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013.

Vấn đề đầu tiên cần xác định rõ là khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, pháp luật bắt buộc chị quý khách phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Bởi lẽ, Điểm d Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

…”

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong trường hợp này thẩm quyền thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp huyện; bởi lẽ, Điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư”.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chị quý khách cần đến Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng đo vẽ vì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ đất đai và cơ sở dử dữ liệu đất đai, thống kê kiểm kê đất đai theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2013/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Về hồ sơ khi thực hiện hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, chị quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; và

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.