This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Cơ sở tôn giáo không được nhận tặng cho đất

  • 1 Answer
  • 266 Views

Tháng 10 năm nay, tôi dự định tặng mảnh đất tọa lạc ở Quận Thủ Đức, TP.HCM cho một ngôi chùa. Tôi xin hỏi luật sư tôi có thể làm vậy không?

Answer 1

Trong trường hợp này, pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép quý khách tặng ngôi chùa quyền sử dụng mảnh đất tọa lạc tại Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai 2013, ngôi chùa được xem là “cơ sở tôn giáo” và cơ sở tôn giáo chính là đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Cụ thể:

“Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo”

Căn cứ theo quy định tại các Điểm g, i, và l Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013, cơ sở tôn giáo chỉ được nhận quyền sử dụng đất (i) thông qua việc Nhà nước giao đất [Điểm g]; (ii) thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn định [Điểm i]; hoặc (iii) theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành [Điểm l].

Trường hợp cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;

b) Không có tranh chấp;

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013, cơ sở tôn giáo “không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất”.

Như vậy, với những quy định trên, ngôi chùa không thể nhận tặng cho quyền sử dụng mảnh đất từ bất kỳ đối tượng nào, bao gồm cả cá nhân kể từ ngày 01/7/2004.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.