This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Hủy bỏ hợp đồng do không thực hiện đúng hợp đồng

 • 1 Answer
 • 235 Views

Tháng 8/2016, tôi và bà A có ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mẫu và được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận, đảm bảo về hình thức. Hợp đồng quy định rõ tôi sẽ chuyển giao đất và quyền sử dụng đất, ông A phải thanh toán tiền đất cho tôi trước ngày 5/10/2016. Nếu có một bên không thực hiện đúng hợp đồng thì bên còn lại được quyền hủy bỏ hợp đồng bất kỳ lúc nào. Nhưng từ đó đến nay, ông A vẫn chưa trả tiền đất là 500 triệu đồng cho tôi. Tôi có yêu cầu nhiều lần nhưng ông A đều hẹn mà không trả. Nay tôi muốn hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng này để tìm người khác bán đất. Tôi xin hỏi Luật sư theo thỏa thuận thì tôi có thể làm vậy đúng không?

Answer 1

Trong trường hợp này, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và thỏa thuận của các bên, quý khách hoàn toàn có quyền (a) hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết với ông A vào tháng 8/2016; hoặc (b) khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hủy hợp đồng này do ông A không thực hiện đúng theo nghĩa vụ đã cam kết. Cụ thể, Điều 425 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định:

"1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại.”

Theo đó, một bên có thể hủy bỏ hợp đồng khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Bên còn lại có hành vi vi phạm hợp đồng
 • Trong trường hợp này, ông A (bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) chưa thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thanh toán, đây là hành vi vi phạm thỏa thuận về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

 • Vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã “thỏa thuận” hoặc “pháp luật có quy định”
 • Trong trường hợp này, vì quý khách và ông A đã thỏa thuận về nghĩa vụ “ông A phải thanh toán tiền đất trước ngày 5/10/2016” và “nếu có một bên không thực hiện đúng hợp đồng thì bên còn lại được quyền hủy bỏ hợp đồng bất kỳ lúc nào

  Vì vậy, việc ông A đến nay vẫn chưa trả tiền đất 500 triệu cho quý khách chính là điều kiện để quý khách hủy bỏ hợp đồng.

  Từ những quy định và phân tích nêu trên, quý khách có thể hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng này theo nguyện vọng của quý khách và cần thông báo cho ông A biết để tránh trách nhiệm bồi thường [Khoản 2 Điều 425 Bộ luật Dân sự 2005]. Bên cạnh đó, khi hợp đồng bị hủy bỏ thì quý khách và ông A phải hoàn trả lại cho nhau những tài sản đã nhận [Khoản 3 Điều 425 Bộ luật Dân sự 2005].

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.