This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 222 Views

Hiện nay công ty tôi được Nhà nước cho phép sử dụng 30 ha đất ở (trung tâm Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để đầu tư xây dựng căn hộ để bán. Xin hỏi, công ty tôi sẽ được Nhà nước giao đất hay phải thuê đất? Công ty tôi phải nộp những nghĩa vụ tài chính nào cho Nhà nước?

Answer 1

Dựa trên thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp này, quý công ty sẽ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp này quý công ty phải có nghĩa vụ nộp các khoàn tiền, phí, lệ phí sau đây:

  • Tiền sử dụng đất

Do quý công ty sử dụng đất với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng nên việc nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ đương nhiên của quý công ty;

  • Lệ phí trước bạ

Qúy công ty sẽ phải có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bởi lẽ, đất và nhà trong trường hợp này là đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (“Nghị định 140/2016/NĐ-CP năm 2016”) và quý công ty là người có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP năm 2016. Cụ thể:

[Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ]

“Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1. Nhà, đất.

…”

[Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP năm 2016]

“Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này”.

  • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đất mà quý công ty được cho phép sử dụng để xây dựng căn hộ để bán là loại đất ở tại đô thị nên căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, đây được xác định là đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Do đó, về nguyên tắc, quý công ty phải nộp loại thuế này cho Nhà nước. Tuy nhiên, trong trường hợp quý công ty thuộc một trong các đối tượng được miễn thuế, giảm thuế theo như quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thì quý công ty sẽ không phải nộp hoặc được giảm một phần thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.