Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Thu hồi đất không đúng theo quy định của pháp luật

  • 1 Answer
  • 209 Views

Tôi được nhà nước giao một mảnh đất 8000m2 để trồng lúa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009. Tháng trước, Ủy ban nhân dân xã nơi có mảnh đất này thu hồi một phần mảnh đất, làm mất trắng của tôi 1000m2 đất với lý do là chính quyền xã đang có chủ trương vì lợi ích công cộng nên cần mở một con kênh thủy lợi đi ngang qua phần đất của tôi. Việc này tôi không được báo trước và cũng chưa được trao bất kỳ quyết định thu hồi đất nào từ chính quyền xã. Tôi xin hỏi luật sư việc làm của ủy ban nhân dân xã là đúng hay sai, theo quy định hay không?

Answer 1

Theo như những thông tin mà quý khách cung cấp, trong trường hợp này, quý khách là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất 8000m2 trồng lúa [là Đất nông nghiệp – Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013] thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2009 nên việc thu hồi đất với lý do phát triển vì lợi ích công cộng của Ủy ban nhân dân xã nơi tọa lạc của mảnh đất là không đúng theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, bởi các lý do sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền thu hồi đất

Trong trường hợp của quý khách, thẩm quyền thu hồi mảnh đất trên thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện; do đó, việc Ủy ban nhân dân xã thu hồi đất là không đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2013:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.”

Thứ hai, về trình tự, thủ tục thu hồi đất

Trước khi có quyết định thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích cộng đồng, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho quý khách trong thời hạn 90 ngày. Trong trường hợp này, việc Ủy ban nhân dân cấp xã (i) không có thông báo, và (ii) không có quyết định thu hồi đất, mà đã tiến hành thu hồi, mở kênh làm mất 1000m2 mảnh đất của quý khách là không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013:

“Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.”

Như vậy, hành vi của Ủy ban nhân dân xã đã vi phạm pháp luật đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điểm a và d Khoản 4 Điều 97 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”):

“4. Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm các hành vi sau:

a) Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 67 của Luật Đất đai; không công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

d) Thu hồi đất không đúng thẩm quyền; không đúng đối tượng; không đúng với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Do đó, quý khách có thể khiếu nại để được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai 2013 và Khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.” [Khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai 2013]

“Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”[Khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.